info@jrdiamondtools.com +8617673149852
Forskere gør nye fremskridt med den effektive detektion af phenolforbindelser ved brug af nanodiamanter

Forskere gør nye fremskridt med den effektive detektion af phenolforbindelser ved brug af nanodiamanter

Oct 04, 2018

Fenolforbindelser udgør en stor trussel for menneskers sundhed og er hovedsageligt afledt af tilsætningsstoffer i moderne industriproduktion. Hvordan man reducerer virkningen af phenolforbindelser afhænger af, om der findes effektive og hurtige detektionsmetoder. Elektrokemisk detektion er en af de hurtigste og mest effektive metoder, men den er ikke fuldstændig anvendelig for phenolforbindelser: den ene er fordi sensoroverfladen er meget let forurenet og dermed inaktiv; For det andet er co-eksisterende isomerer ofte til stede i forurenende stoffer. Svært at skelne fra.

Forskere ved Oxford University, Dr. Jiang, Dr. Santiago og Prof. Foord, offentliggjorde for nylig et dokument i Communication-Chemology, Nanocarbon og Nanodiamond for højpræstation phenolics sensing, som giver nye ideer til påvisning af phenolforbindelser. . De undersøgte systematisk tre mainstream-carbonmaterialer: grafen (sp2 hybrid), nanodiamond (sp3 hybrid) og nanocarbon (sp2 + sp3) til påvisning af fire forskellige phenoler og diphenoler. Fenolforbindelser. Resultaterne viser, at selv om grafen- og nanocarbonelektroderne stadig har alvorlige deaktiveringsproblemer, er nanodiamondelektroden meget stabil til påvisning af phenolstoffer. Dette skyldes det faktum, at sp3 hybridiserede diamanter er kemisk inerte. Dette er den første rapport til påvisning af phenolstoffer ved hjælp af den ultra stabile stabilitet af nanodiamanter.

Samtidig anvendte de metoden til dispergering af nanodiamond til fremstilling af ultra-små nanokarboner på 4-8 nm. På grund af sin overlegne overfladeadsorptionskapacitet er følsomheden af føleren en størrelsesorden højere end sammenlignelige elektroder. De fandt ud af, at reproducerbarheden mellem de nye elektroder, der var tilberedt hver gang, var meget høj, fordi nanocarbonerne fremstillet ved den nye fremgangsmåde blev stærkt ensartet dispergeret. For at undgå problemet med elektrode deaktivering forsøgte de at forberede elektroden til en engangsdetektionsenhed, hvilket gav gode resultater. Deres eksperimenter fandt også, at nanocarbon sensorer effektivt kan adskille sameksisterende isomerer til effektiv samtidig detektion.

De anvendte yderligere denne nanocarbon engangstester til at detektere phenolindholdet i grøn te og forureningsniveauet i Themsen og opnåede de ønskede resultater. Det ensartede nano-carbon-elektrokemiske signal har god repeterbarhed, enkel forberedelsesmetode og lav pris og kan bruges til fremstilling af engangsfenoledetektor og har en god industrialiseringsudsigt.